Geography, 15 credits

Geografi (16-30 hp), 15 hp

92GE21

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish

Entry requirements

-

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för Tema

No examination details is to be found.

Agebjörn A. 2007. Utveckling på export? EU:s handelsavtal med Afrika och Latinamerika. Globala Studier Nr 29, Forum Syds Förlag, Stockholm. De Blij, H J & Muller, P O. Geography - Realms, Regions and Concepts. John Wiley & Sons, New York, senaste uppl. Djurfelt Göran. 2001. Mera mat - att brödföda en växande befolkning. Lund: Aktiv förlag. Från folkbrist till en åldrande befolkning.http://libris.kb.se/bib/10221964 Nordangård, Jacob. 2006. Drömmen om biobränslesamhället. http://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/nordangard-jacob/dokument/1.71957/Uppsats-Drmmenombiobrnslesamhlletslutversion.pdf Sandell, Klas. 2003. Miljödidaktik. Naturen, skolan och demokratin. Studentlitteratur, Lund. Kapitel 2, 3, 4, 5 och 6. Statens Energimyndighet (STEM), Energiläget, senaste upplagan. Kostnadsfri nätpublikation: www.swedishenergyagency.se Världsatlas Wärneryd, O. 2002. Hållbar utveckling: om kris och omställning i stad och samhälle. Lund, Studentlitteratur. Litteratur genom institutionen: Hardin. G. The Tragedy of the Commons. Holmén, Hans, Räcker maten? En diskussion kring världens framtida livsmedelsproduktion. PROP skriftserie no, Lund 1966. Kopierade artiklar, aktualitetsmaterial o dyl enligt muntliga anvisningar.   Artikelkompendium med artiklar av bl a Cecilia Cele, Uppsala Universitet. Skolans aktuella styrdokument för gymnasiet.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.