Social Science: Didactics, 9 credits

Samhällskunskap 3, 9 hp

93SH03

The course is disused.

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Per-Olof Hansson

Course coordinator

Per-Olof Hansson

Director of studies or equivalent

Lars Niklasson

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

No examination details is to be found.

Almius, T. (2006). Fältstudier. I Almius, T., m fl. Erfarande och synvändor. En artikelsamling om de samhällsorienterande ämnenas didaktik. IPD-rapport 2006:03. Göteborgs Universitet. (pdf-fil i Lisam). Collste, G. (2016). Ethics and communication. Global Perspectives. London: Rowman & Littlefield. Dielemans, J. (2009). Välkommen till paradiset. Stockholm: Atlas. Dowden, R. (2010). Afrika – framtidens kontinent. Stockholm: Leopard.* (ett kapitel, finns på Lisam)* Hillbom, E., & Green, E. (2010). Afrika: en kontinents ekonomiska och sociala historia. Stockholm: SNS. (Ett kapitel)* Human Development Report 2013. Syds uppgång: Mänskliga framsteg i en värld av mångfald. Sammanfattning på svenska (tillgänglig på nätet). Landin, S. (2016). Blir världen bättre? E-bok. Norberg, J. (2016). Progress. Ten reasons to look forward to the future. London: Oneworld. Persson, J., & Schibbye, M. (2013). 438 dagar: vår berättelse om storpolitik, vänskap och tiden som diktaturens fångar. Göteborg: Offside/Filter.* Rylander, S. (2015). Afrika vänder: En kontinent i förändring. Lund: Historiska media. (Ett kapitel)* Sanderoth, I., Werner, M., & Båth, S. (2009). Plats – identitet – lärande. Närområdesstudier i skolan. Lund: Studentlitteratur. Uddhammar, E. (2013). The forbidden attraction of the enlighten despot. Statsvetenskaplig tidskrift. 2013/4, årgång 115. (s. 403-425).* Wa Thiong'o, N. (2017). Se Afrika. Stockholm: Volante.* Artiklar tillkommer. *För studenter som gör internationell fältstudie.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.