Swedish (31-52.5), 22.5 credits

Svenska (31-52,5 hp), 22.5 hp

93SV31

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Biology
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Bergman, Lotta, Hultin, Eva m.fl. (2009). Makt, mening, motstånd. Stockholm: Liber. (valda delar läses). Bergsten, Staffan & Lars Elleström (2004). Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund: Studentlitteratur Boglind, Ann och Anna Nordenstam (2010). Från fabler till manga. Lund: Gleerups. Bommarco, Birgitta och Parmenius Swärd, Suzanne (2012). Läsning, skrivande, samtal - Textarbete i svenska för gymnasiet. Lund: Studentlitteratur Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997). Vägar genom texten – handbok i textanalys. Lund: Studentlitteratur. (valda delar läses). Hoel, Thorlaug, Løkensgard (2001). Skriva och samtala – lärande genom responsgrupper. Lund: Studentlitteratur. Kåreland, Lena (2009). Läsa bör man? – den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. Stockholm: Liber. kap. 1-5. Langer, Judith, A. (2005). Litterära föreställningsvärldar. Göteborg: Daidalos Molloy, Gunilla (2011). Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum. Lund: Studentlitteratur Persson, Magnus (2007). Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen. Lund: Studentlitteratur 2007. Kap. 1, 2, 4, 6 intensivt Reichenberg, Monica (2008). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur. (återanvändes från tidigare kurs). Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för Gymnasieskola 2011 Skönlitterära texter för analys – enligt överenskommelse vid kursstart Artiklar som distribueras av kursledaren tillkommer Referenslitteratur tillkommer, se särskild lista vid kursstart Texter i språkhistoria och språksociologi tillkommer under terminen i bok- eller kompendieform.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.