Wood and Metal Craft (46-60), 15 credits

Trä- och metallslöjd (46-60 hp), 15 hp

93TM47

The course is disused. Replaced by 93TM39.

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Anders Narbrink

Course coordinator

Anders Narbrink

Director of studies or equivalent

Anders Narbrink
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Wood and Metal Craft

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Obligatorisk Litteratur Arbete i trä, del 1 & 2 (1984). Institutionen för slöjd, Linköpings universitet (gula kompendier) Arbete i metall (1992). Institutionen för slöjd, Linköpings universitet (blå kompendier) Grenander Nyberg, Gertrud (1989). Stilhistoria, Skolöverstyrelsen, Stockholm (LiU-tryck ca 95:-) Knutsson, Johan (2006). Folkkonst – en värld av prakt och grannlåt, Stockholm: Nordiska muséets förlag. Norén, K-G & Enander, L (2008). Nya järnsmidesboken, Stockholm: Nielsen & Norén. Skolverket,(2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Sthlm Fritzes förlag Stolar & Stilar (1991). Södermanlands museum, Nyköping (låneex finns på ESA) Referenslitteratur Bergland, Håvard (1990). Knivsmeden : knivmakerarbeid og smiing, Oslo: Universitetsforl. Bergman, Bo (1991). Knivar på mitt sätt, Västerås : Ica. Boman, Monica, red. (1991). Svenska möbler 1890 – 1990, Lund: Signum. Borg, K & Lindström, L, red. (2008). Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd, Stockholm: Lärarförb förl. Breisset, R & Gunneröd, A (2001). Telgje, spikke, smi, Oslo: Norges Husflidslag. Bringéus, Nils-Arvid (1990). Människan som kulturvarelse, Stockholm: Carlsson. Bütz, Richard (1984). How to Carve Wood, Newton, Conn: Taunton Press (USA) Dahl, Knut (1994). Pauting : teknikk - design, form og linjer, Oslo: Landbruksforl., cop. Eggen, Lars (1974). Snida i trä, Stockholm: Wahlström & Widstrand, (Uddevalla). Norén, K-G & Enander, L (1999). Järnsmidesboken, Stockholm: Nielsen & Norén. Ericsson, Anne-Marie (1984). Svenskt 1920-tal Konsthantverk och konstindustri, Lund: Signum. Fjaestad, Monika (1999). Tidens tand, Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Fredlund Jane (2006). Stilguiden, Prisma, Stockholm, 2006 Granlund, John (1940). Träkärl i svepteknik, Stockholm: Nordiska museet. Grenander Nyberg, Gertrud (1995). Svensk slöjdhistoria, Stockholm: LT. Gundersen, A, m fl (1996). Färglärans grunder, Norrköping: PROTEAM. Hedqvist, Hedvig (2002). 1900-2002 Svensk form Internationell design, Stockholm: Bokförlaget DN. Holkers Märta (2007). De svenska antikviteternas historia, Stockholm: Bonnier. Hörnfeldt, Roland (1998). Känn igen trä, Falun: Infoskog-Infoforest AB. Johansson-Rengen, Leena (1999). Textil och läder, Stockholm: Natur och kultur/LT. Jørnæs, Bjarne (1977). Stilar i konsten, Stockholm: AWE/Geber. Klinting, Lars (1990). Första trädboken, Stockholm : Rabén & Sjögren. Knutsson, Johan (1995). Friargåvor – från känning till trolovning, Stockholm: Nordiska muséets förlag. Knutsson, Johan (2001). Folkliga möbler – tradition & egenart, Stockholm: Nordiska muséets förlag. Kumlien, Akke (1991). Oljemåleriet, Stockholm : Nordstedt. Larsson, Lars Olof (1985). Arkitektur : Stilhistoriskt bildlexikon, Stockholm Esselte kartor AB. Lindberg, Anders (2001). Slöjda i färskt trä, Västerås: ICA Bokförlag. Ljungberg, G m fl (1995). Karva, snida, tälja, Västerås: ICA Bokförlag. Ljungberg, G m fl (1995). Svepteknik: askar, äskor & brickor, Västerås: ICA Bokförlag. Ljungberg, G m fl (1999). Smida, driva, bocka, Västerås: ICA Bokförlag. Marthin, Perry (1982). Kulturhistorisk stilatlas, Stockholm: LTs förlag. Robach, Cilla (2004). 19002000 – den moderna formen, Stockholm: Nationalmuseum (utst kat 640). Scott, Ernest (1990). Stora snickarboken, Västerås: ICA Bokförlag. Sloan, Annie & Gwynn, Kate (1993). Decorative Paint Techniques, Stockholm: Forum. Sloan, Annie & Gwynn, Kate (1994). Traditionella målningstekniker, Stockholm: Forum. Strömquist, Mårten (2004). Basic 2D Design, Kristianstad: Accent. Sundqvist, Jögge (2002). Slöjda i trä, Stockholm: Natur och kultur/LT. Sundqvist, Wille (1992). Träsvarvning enligt skärmetoden, Stockholm: LTs förlag. Sundqvist, Wille (1993). Tälja med kniv och yxa, Örebro : LTs förlag. Thoresen, Per (1995). Gör dina egna knivar, Örkelljunga: Settern. Trulsson, Lisbet (1987). Äggoljetempera på trä, Linköpings Universitet. Tunander, Britt och Ingemar (1983). Svensk stilhistoria, Stockholm : Bonnier fakta. Tunander, Pontus (1997). Förgyllning, Lund: Signum. Tunander, Pontus (1999). Dekorativ målning, Västerås: ICA Bokförlag. Watz, Birgitta, red. (1982). Form & tradition i Sverige, Stockholm: Prisma i samarb m Riksutställningar. Ågren, Per- Uno (1972). Tre träslöjder, Umeå: Västerbotten.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.