Educational Sciences 7; School Development and Evaluation, 9 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering, 9 hp

9AUK77

Main field of study

Pedagogical Work Education

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Håkan Löfgren

Director of studies or equivalent

Lotta Holme
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L17BI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Biology 8 (Spring 2017) 201714-201723 Swedish Linköping
L17EN Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English 8 (Spring 2017) 201714-201723 Swedish Linköping E
L17HI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject History 8 (Spring 2017) 201714-201723 Swedish Linköping
L17MA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics 8 (Spring 2017) 201714-201723 Swedish Linköping
L17SA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Social Studies 8 (Spring 2017) 201714-201723 Swedish Linköping
L17SV Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish 8 (Spring 2017) 201714-201723 Swedish Linköping
L17TE Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft 8 (Spring 2017) 201714-201723 Swedish Linköping C
L17TM Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Wood and Metal Craft 8 (Spring 2017) 201714-201723 Swedish Linköping

Main field of study

Pedagogical Work, Education

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Biology
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Wood and Metal Craft
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Ball, Stepen (2012). How shools do policy: Policy enactments in secondary schools, London: Routledge. Blossing, Ulf (2013). Förändringsagenter för skolutveckling: Roller och implementeringsprocess. I Pedagogiskforskning i Sverige nr 3-4. Bryman, Alan (2001). Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber. Jarl, Maria (2013). Om rektors pedagogiska ledarskap i ljuset av skolans managementreformer. Pedagogisk forskning i Sverige nr 3-4, sid 197-215. Kornhall, Per. (2014). Alla i mål: Skolutveckling på evidensbaserad grund. Stockholm: Natur och Kultur. Lindgren, Joakim (2014). Grund grund för bedömning? Dilemman i ”inspektionsträsket”. Utbildning och demokrati volym 23, nummer 1, sid 57-83. Patton, Michael Quinn (2008). Utilization-Focused Evaluation, Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Sandberg, Bo & Faugert, Sven(2012). Perspektiv på utvärdering. Lund Studentlitteratur. Skolverket (2014). Grundskolan i internationella kunskapsmätningar. Stockholm: Fritzes. Österberg, Jonas (2014). Resultatanalys i skolan. Lund: Studentlitteratur. Ett antal vetenskapliga artiklar om evidensbaserad forskning och kritik av aktuella företeelser inom området

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.