Didactic processes in teaching, 7.5 credits

Undervisningens didaktiska processer, 7.5 hp

9KP304

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Agneta Grönlund

Course coordinator

Agneta Grönlund

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GYK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Full-time Studies (Full-time Studies) 1 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla C
L1GYK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Part Time Studies (Part Time Studies) 2 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla C
L1GRK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Full-time Studies (Full-time Studies) 1 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla C
L1GRK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Part Times Studies (Part Time Studies) 2 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla C
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary
  • Foreign teacher training, ULV
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Ammert, Niklas (red) (2011). Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Välj minst två av nedanstående texter med relevans för eget eller angränsande ämne: Almgren, Hans (2011). I huvudet på en läromedelsförfattare. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Ammert, Niklas (2011). Ett innehåll förmedlas. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Berge, Berge (2011). Jämställdhet och kön. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Bronäs, Agneta (2011). Samhällskunskapsböcker och demokrati. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Ekvall, Ulla (2011). Lärobokstext och kemilektion. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Lindh, Lena & Söderberg, Boel (2011). Lärotextens makt och magi. Ingår i Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Nordgren, Kenneth (2011). Interkulturella perspektiv på historieläroböcker. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Reichenberg, Monica & Lundberg, Ingvar (2011). Varför behövs lättlästa läroböcker? Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Ammert, Niklas (2011). Om läroböcker och studiet av dem. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Bronäs, Agneta & Runebou, Niklas (2010). Ämnesdidaktik - en undervisningskonst. Didaktikens verktyg: om att lära och undervisa multimodalt. Utbildningsradion. 
http://www.ur.se/didaktikensverktyg/ Englund, Boel (2011). Vad gör läroböcker? Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Hansén, Sven-Erik & Sjöberg, Jan (2011). Att förstå och använda läroplanen. Ingår i Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (red.) (2011), Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Häkkinen, Päivi & Kankaaranta, Marja (2011). Undervisningsteknologi: möjligheter och motstånd. Ingår i Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (red.) (2011), Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kansanen, Pertti, Hansén Sven-Erik, Sjöberg, Jan & Kroksmark, Tomas (2011). Vad är allmändidaktik? Ingår i Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (red.) (2011), Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kroksmark, Tomas (2011). Lärandets stretchadhet – lärandets digitala mysterium i En-till-En-miljöer i skolan. Didaktisk tidskrift, 20 (1) s. 1-22. http://tomaskroksmark.se/Stretschadhetmars2011B.pdf Lahdenperä, Pirjo & Sandström, Margareta (2011). Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning. Ingår i Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (red.) (2011), Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke (2012). Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik. Umeå: Fundo. Långström, Sture & Viklund, Ulf (2010). Metoder: undervisning och framträdande. Lund: Studentlitteratur. Sahlström, Fritjof (2011). Vad händer egentligen under lektionerna? Ingår i Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (red.) (2011), Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Sandén, Torbjörn & Wikman, Tom (2011). Att leda lärande. Ingår i Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (red.) (2011), Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Selander, Staffan (2011). Didaktisk design av pedagogiska texter. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Sjöholm, Kaj, Kansanen, Pertti, Hansén, Sven-Erik & Kroksmark, Tomas (2011). Ämnesdidaktik: en integrerad del av allmändidaktik. Ingår i Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Svensson, Ann-Christine (2011). Hur används läroboken? Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011). Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Vannestål Estling, Maria (2011). Läroboken i en digital värld. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011). Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Wallin Wictorin, Margareta (2011). Bilder i läroböcker. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011). Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Myndighetstexter Lgr11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Kommentarmaterial till kursplaner och kunskapskrav i aktuellt ämne. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 Allmänna råd - Planering och genomförande av undervisningen (grundskola). http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/allmanna-rad Läroplan för gymnasieskolan. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 Ämnesplaner http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/search.htm?lang=sv Ev. kommentarmaterial till ämnesplanerna från Skolverkets webbplats.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.