Locating Oneself in Global Learning, Part I, 4.5 hp

Locating Oneself in Global Learning, Part I, 4.5 credits

LIVLD2

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helena Colliander

Kursansvarig

Helena Colliander

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7MLG Adult Learning and Global Change, Master's Programme 1 (HT 2022) 202233-202237 Engelska Ortsoberoende O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Internationellt masterprogram i vuxnas lärande och globala förändringar

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

För kursplan kontakta

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LÄ01 Examination 4.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.