Locating Oneself in Global Learning, Part II, 3 hp

Locating Oneself in Global Learning, Part II, 3 credits

LIVLE1

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Song Ee Ahn

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7MLG Adult Learning and Global Change, Master's Programme 4 (VT 2024) 202407-202411 Engelska Ortsoberoende O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Internationellt masterprogram i vuxnas lärande och globala förändringar

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LÄ01 Examination 3 hp EC

Böcker

List of Literature is provided at your learning platform LISAM

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.