Kemisk biologi kandidatprogram, 120 hp

Chemical Biology, 120 credits

6KKEB

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

  Examensbenämning på svenska

  Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Science 

  Utbildningsplan

  För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KKEB

  Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

  Termin 4 VT 2017

  Termin 5 HT 2017

  Termin 6 VT 2018