Philosophy (61-75 cr), 15 credits

Filosofi, praktisk filosofi (61-75 hp), 15 hp

93FS51

The course is disused. Replaced by 93FS53.

Main field of study

Practical Philosophy

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Martin Berzell

Course coordinator

Martin Berzell

Director of studies or equivalent

Martin Berzell
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject English, 300 Credits (Subject: English) 6 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject History, 300 Credits (Subjcet: History) 6 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Social Studies, 330 Credits (Subjcet: Social Studies) 6 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Swedish, 330 Credits (Subjcet: Swedish) 6 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary, School Subject Mathematics, 300 Credits (Subjcet: Mathematics) 6 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla E
L1GEN Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English 8 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla E
L1GHI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History 8 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla
L1GMA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics 8 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla E
L1GSA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies 8 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla
L1GSV Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish 8 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

Practical Philosophy

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Didaktiskt seminarium (2.5hp) Arevik, S. och O. Hartzell 2007, Att göra tänkande synligt. En bok om begreppsbaserad undervisning, Stockholm Baggini, J. och P. S. Fosl 2010, The Philosophers Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts and Methods, andra upplagan (första uppl. 2003), Wiley-Blackwell, Oxford Bronäs, A. och N. Runebou 2010, Ämnesdidaktik, Stockholm Jensen, M. 2012. Kommunikation i klassrummet, Lund Schaffar, B. (red.) 2013, Filosofins didaktik: filosofiska betraktelser om att lära sig tänka, Bokförlaget Thales, Stockholm Willner, J. (red.) 1993, Filosofiantologin, Stockholm Länkar: Skolverkets adresser: Ämnet filosofi: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv Filosofi 1: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv&courseCode=FIOFIO01#anchor_FIOFIO01 Filosofi 2: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv&courseCode=FIOFIO02#anchor_FIOFIO02 Skolverkets sidor om didaktikforskning. Adresser: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/2.6600 Som stöd för den egentliga uppgiften bör du kanske för egen del koncentrera dig på http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/2.6600/metastudie-pekar-ut-omraden-varda-att-utveckla-1.189961 Delkurserna 1-2 nedan samläses med den fristående kursen Praktisk filosofi 2: Delkurs 1: Moralfilosofi (7.5hp) Brad Hooker: Ideal Code, Real World (Oxford University Press, 2002) Ytterligare texter delas ut som stenciler. Delkurs 2: Filosofisk klassiker - Kant (5hp) Kant, I., Grundläggning av sedernas metafysik Daidalos, Göteborg 1997. -- Prolegomena, Thales Stockholm 2002 Scruton, R., Kant: A very short introduction, OUP, Oxford 2001. De ovanstående valda texterna kan eventuellt hittas elektroniskt, mer information ges vid kursstart. Viss ytterligare litteratur, som kommer att göras tillgänglig via kursplattformen LISAM, kan tillkomma. Viss litteratur kan tillkomma och meddelas i så fall av kursansvarig. Många verk finns tillgängliga som ref-exemplar på Universitetsbiblioteket eller kan köpas på universitetsbokhandlarna, samt givetvis på många av de större nätbokhandlarna.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.