Philosophy (76-90), 15 credits

Filosofi, teoretisk filosofi (61-75 hp), 15 hp

93FS61

The course is disused.

Main field of study

Practical Philosophy

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Director of studies or equivalent

Fredrik Stjernberg
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GEN Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English 6 (Spring 2016) Swedish Linköping E
L1GEN Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English 8 (Spring 2016) Swedish Linköping
L1GHI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History 6 (Spring 2016) Swedish Linköping
L1GHI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History 8 (Spring 2016) Swedish Linköping
L1GIM Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Mathematics 6 (Spring 2016) Swedish Linköping
L1GIM Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Mathematics 8 (Spring 2016) Swedish Linköping
L1GIS Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Social Studies 8 (Spring 2016) Swedish Linköping
L1GMA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics 6 (Spring 2016) Swedish Linköping E
L1GMA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics 8 (Spring 2016) Swedish Linköping
L1GSA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies 8 (Spring 2016) Swedish Linköping
L1GSV Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish 8 (Spring 2016) Swedish Linköping

Main field of study

Practical Philosophy

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Didaktiskt seminarium (2.5hp) Arevik, S. och O. Hartzell 2007, Att göra tänkande synligt. En bok om begreppsbaserad undervisning, Stockholm Baggini, J. och P. S. Fosl 2010, The Philosophers Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts and Methods, andra upplagan (första uppl. 2003), Wiley-Blackwell, Oxford Bronäs, A. och N. Runebou 2010, Ämnesdidaktik, Stockholm Jensen, M. 2012. Kommunikation i klassrummet, Lund Schaffar, B. (red.) 2013, Filosofins didaktik: filosofiska betraktelser om att lära sig tänka, Bokförlaget Thales, Stockholm Willner, J. (red.) 1993, Filosofiantologin, Stockholm Länkar: Skolverkets adresser: Ämnet filosofi: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv Filosofi 1: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv&courseCode=FIOFIO01#anchor_FIOFIO01 Filosofi 2: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv&courseCode=FIOFIO02#anchor_FIOFIO02 Skolverkets sidor om didaktikforskning. Adresser: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/2.6600 Som stöd för den egentliga uppgiften bör du kanske för egen del koncentrera dig på: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/2.6600/metastudie-pekar-ut-omraden-varda-att-utveckla-1.189961 Delkurserna 1-2 nedan samläses med den fristående kursen Teoretisk filosofi 2: Delkurs 1: Central disciplin, språkfilosofi, 7.5 hp Burge, T., ”Philosophy of language and mind, 1950-1990” The Philosophical Review 101 (1992), 3-51. Kan laddas ner via universitetsbiblioteket, klicka på ”Tidskrifter”. Martinich, A. (red.), Philosophy of Language, femte upplagan, Oxford 2009, 0195399854. Delkurs 2: Filosofisk klassiker, Hume, 5 hp Huvudbok: An Enquiry concerning Human Understanding, redigerad av Tom L. Beauchamp, Oxford/New York: Oxford University Press, 1999. Dessutom tillkommer valda texter ur: An Enquiry concerning the Principles of Morals, redigerad av Tom L. Beauchamp, Oxford/New York: Oxford University Press, 1998. Dialogues concerning Natural Religion, redigerad av Dorothy Coleman, Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Essays: Moral, Political, Literary, redigerad av Eugene F. Miller, Indianapolis: Liberty Classics, 1985. De ovanstående valda texterna kan eventuellt hittas elektroniskt, mer information ges vid kursstart. Viss ytterligare litteratur, som kommer att göras tillgänglig via kursplattformen LISAM, kan tillkomma. Många verk finns tillgängliga som ref-exemplar på Universitetsbiblioteket eller kan köpas på universitetsbokhandlarna, samt givetvis på många av de större nätbokhandlarna. Viss litteratur kan tillkomma och meddelas då av kursansvarig.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.