Mathematics: Teaching Practice (69-74 cr), 6 credits

Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-74 hp), 6 hp

93MAV3

Main field of study

Mathematics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Peter Frejd

Course coordinator

Peter Frejd

Director of studies or equivalent

Jesper Thorén
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Biology, 300 Credits (Subjcet: Biology) 6 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Biology, 300 Credits (Subjcet: Biology) 8 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject English, 300 Credits (Subject: English) 6 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject English, 300 Credits (Subject: English) 8 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject History, 300 Credits (Subjcet: History) 6 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject History, 300 Credits (Subjcet: History) 8 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Social Studies, 330 Credits (Subjcet: Social Studies) 8 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Swedish, 330 Credits (Subjcet: Swedish) 8 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary, School Subject Mathematics, 300 Credits (Subjcet: Mathematics) 6 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary, School Subject Mathematics, 300 Credits (Subjcet: Mathematics) 8 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

Mathematics

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Matematiska institutionen
Code Name Scope Grading scale
TSLF Applied social teaching skills 1 credits U, G
TDLF Applied didactical teaching skills 2.5 credits U, G, VG
SRE1 Written presentation 2.5 credits U, G, VG
Bergsten, C. m. fl (1997). Algebra för alla. Nämnaren Tema. Göteborg: NCM. - Bergsten, C. (2006). Euklides i nya kläder - om dynamiska geometriprogram. Svenska Matematikersamfundets medlemsutskick, maj. - Bergsten, C. (2008). Några aspekter av det matematiska formelspråket. I H. Lennerstad & C. Bergsten (red.), Matematiska språk. Stockholm: Santérus Förlag. - Blomhøj, M. (2000). Villkor för lärande i en datorbaserad matematikundervisning. I B. Grevholm (red.), Matematikdidaktik - ett nordiskt perspektiv (ss. 185-218). Lund. Studentlitteratur. - Likvärdig bedömning och betygsättning (s. 47-63), Skolverkets allmänna råd 2004, Skolverket. - MSU (2008). Mer än matematik- om språkliga dimensioner i matematikuppgifter. Stockholm. - Pettersson, A. (1997). Analys av elevernas arbeten med mer omfattande matematikuppgifter i år 9. Stockholm: PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm. - Dowling, P. (1996). A sociological analysis of school mathematics texts. Educational Studies in Mathematics, 31, 389-415. - Jablonka, E. (2003). Mathematical literacy. I A. Bishop et al (red.), Second international handbook of mathematics education, Part one (ss. 75-102). Dordrecht: Kluwer. - Wyndhamn, J., Riesbeck, E. & Schoultz, J. (2000). Problemlösning som metafor och praktik. Institutionen för tillämpad lärarkunskap, Linköpings universitet. (valda kapitel)

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.