Social Science (61-90 Credits), 30 credits

Samhällskunskap (61-90 hp), 30 hp

93SH53

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Per-Olof Hansson

Course coordinator

Per-Olof Hansson

Director of studies or equivalent

Mariana S Gustafsson
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject English, 300 Credits (Subject: English) 6 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject History, 300 Credits (Subjcet: History) 6 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Social Studies, 330 Credits (Subjcet: Social Studies) 6 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Swedish, 330 Credits (Subjcet: Swedish) 6 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary, School Subject Mathematics, 300 Credits (Subjcet: Mathematics) 6 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla E
L1GEN Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English 8 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla E
L1GHI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History 8 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla E
L1GMA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics 8 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla E
L1GSA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies 8 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla
L1GSV Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish 8 (Spring 2019) 201904-201923 Swedish Linköping, Valla

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Code Name Scope Grading scale
STN3 Written Examination 5 credits U, G, VG
STN2 Written Examination 6.5 credits U, G, VG
STN1 Written Examination 5 credits U, G, VG
SRE1 Written presentation with an oral assignment 6 credits U, G, VG
OBL2 Mandatory Seminars 1 credits U, G
OBL1 Mandatory Seminars 0 credits D
MRE3 Oral Presentation 1 credits U, G
MRE2 Oral presentation with a written assignment 2.5 credits U, G
MRE1 Oral presentation 3 credits U, G

Regulary literature

Books

Almius, Tore, (2006) Erfarande och synvändor : en artikelsamling om de samhällsorienterande ämnenas didaktik Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, 2006Almius, T. Fältstudier

Ålund, Aleksandra, (2016) Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter; Kön, klass, identitet och ras

ISBN: 9172033495, 9789172033498

Dielemans, Jennie, Salehi, Shahab, (2014) Välkommen till paradiset Stockholm : Atlas
Dowden, Richard, Eklöf, Margareta, (2010) Afrika : framtidens kontinent Stockholm : Leopard, 2010

ISBN: 9789173432870

Giddens, Anthony, Griffiths, Simon, Nilsson, Björn, Carle, Jan, (2007) Sociologi 4., omarb. uppl. / svensk bearbetning: Jan Carle och Björn Nilsson Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144019475

Giddens, Anthony, Retzlaff, Joachim, (1996) Modernitetens följder Lund : Studentlitteratur, 1996 ;

ISBN: 9144001428, 9789144001425

Hillbom, Ellen, Green, Erik., (2010) Afrika: en kontinents ekonomiska och sociala historia Studieförbundet Näringsliv och samhälle.

ISBN: 9789186203061, 9186203061

Hultkrantz, Lars, Österholm, Pär, (2017) Marknad och politik Tolfte upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144119328

Landin, S., (2016) Blir världen bättre?
Lögdlund, Ulrik, Gottzén, Lucas, (2015) Sociologins teoretiker Gleerup

ISBN: 9789140678638

Morawski, Jan, (2010) Mellan frihet och kontroll : om läroplanskonstruktioner i svensk skola Örebro : Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet, 2010

ISBN: 9789176687390

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:322426/FULLTEXT01.pdf

Ngũgĩ Wa Thiong'o, Svensson, Pär, (2017) Se Afrika [Stockholm] : Volante, 2017

ISBN: 9789188123961

Persson, Johan, Schibbye, Martin, (2013) 438 dagar : vår berättelse om storpolitik, vänskap och tiden som diktaturens fångar Göteborg : Offside Press : Filter, 2013

ISBN: 9789185279258

Rylander, Sten, (2014) Afrika vänder : en kontinent i förändring Lund : Historiska media, 2014

ISBN: 9789175450940

Sandelin, Bo, Trautwein, Hans-Michael, Wundrak, Richard, (2008) Det ekonomiska tänkandets historia 4., [rev. och utök.] uppl. Stockholm : SNS förlag, 2008

ISBN: 9789185695591

Sanderoth, Ingrid, Werner, Margit, Båth, Sten, (2009) Plats - identitet - lärande : närområdesstudier i skolan 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144056128

Sohl, Lena, (2014) Att veta sin klass : kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige Stockholm : Atlas Akademi : Publit [distributör], 2014

ISBN: 9789173894654

Articles

Acker, J., Gender, Capitalism and Globalization Critical Sociology vol 30:no 1. 2004
Bauman, Zygmunt, Torhell, Sven-Erik, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen
Beck, U., Bonss, W., Lau, C., The Theory of Reflexive Modernization: Problematic, Hypotheses and Research Programme Theory, Culture & Society. 2003, vol. 20, no 2.
Berhanu, Girma, Even in Sweden? Excluding the Included: Some Reflections on the Consequences of New Policies on Educational Processes and Outcomes, and Equity in Education International Journal of Special Education Vol 25, no 3, 2010, pp148-59
Dahlstedt, Magnus, Author, Fejes, Andreas, Author, Olson, Maria, Author, Rahm, Lina, Author, Sandberg, Fredrik, Author, Medborgarskapandets paradoxer: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid Sociologisk Forskning 2017, 54, nr 1-2, s 31-50.
Dahlstedt, Magnus, Eliassi, Barzoo, Salomonsson, Lisa, Medborgarskap och tillhörighet i migrationens tid – inledande reflexioner. Sociologisk forskning 2017, 54, nr 1-2, s 5-10.
Fernqvist, Stina, Author, Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen, Originator, Joining in on different terms: dealing with poverty in school and among 'peers' Young 2013 21 (2) ; s. 155-171
Uddhammar, E., The forbidden attraction of the enlighten despot. Statsvetenskaplig tidskrift 2013/4, årgång 115. (s. 403-425)

Other

Barnfattigdom i Sverige (Rädda Barnens årsrapport 2015)
Human Development Report 2013
Observera

Additional literature

Articles

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.