Swedish (31-52,5 cr), 22.5 credits

Svenska (31-52,5 hp), 22.5 hp

93SV33

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Maritha Johansson

Course coordinator

Maritha Johansson

Director of studies or equivalent

Per Simfors
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Biology, 270 hp (Subject: Biologi) 5 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject English, 270 hp (Subject: English) 5 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject History, 270 hp (Subjcet: History) 5 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Social Studies, 270 hp (Subject: Social Studies) 5 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Swedish, 270 hp (Subject: Swedish) 5 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Textile Craft, 270 hp (Subject: Textile Craft) 5 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Wood and Metal Craft, 270 hp (Subject: Wood and Metal Craft) 5 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Biology, 300 Credits (Subjcet: Biology) 5 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject English, 300 Credits (Subject: English) 5 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject History, 300 Credits (Subjcet: History) 5 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Social Studies, 330 Credits (Subjcet: Social Studies) 5 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Swedish, 330 Credits (Subjcet: Swedish) 5 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Course literature

The course literature is decided upon by the department in question.

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation
Code Name Scope Grading scale
STN2 Examination 7.5 credits U, G, VG
STN1 Examination 7.5 credits U, G, VG
SRE2 Examination 2 credits U, G
SRE1 Examination 2 credits U, G
OBL4 Examination 0 credits D
OBL2 Examination 0 credits D
OBL1 Examination 0 credits D
SRE4 Examination 3.5 credits U, G, VG

Books

Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna, Wirdenäs, Karolina, (2016) Språk i samspel : retorik för pedagoger Stockholm : Aglaktuq

ISBN: 9789163920882

Boglind, Ann, Nordenstam, Anna, (2016) Från fabler till manga 2 : litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på ungdomslitteratur 1. uppl. Malmö; : Gleerups utbildning

ISBN: 9789140689467

Bommarco, Birgitta, Parmenius Swärd, Suzanne, (2018) Läsning, skrivande, samtal : textarbete i svenska på gymnasiet 2. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144120805

Hellspong, Lennart, Ledin, Per, (1997) Vägar genom texten : handbok i brukstextanalys Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9144373015, 9789144373010

Langer, Judith A., (2017) Litterära föreställningsvärldar : litteraturundervisning och litterär förståelse 2. uppl. Göteborg : Daidalos

ISBN: 9789171735140

Martinsson, Bengt-Göran, (2018) Litteratur i skola och samhälle 1. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144072197

Molloy, Gunilla, (2011) Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum 1. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144059372

Öhman, Anders, (2015) Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger 1. uppl. Malmö : Gleerup

ISBN: 9789140688286

Persson, Magnus, (2012) Den goda boken : samtida föreställningar om litteratur och läsning 1. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144082639, 9144082630

Reichenberg, Monica, Fröhling, Thomas, (2014) Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet 2. uppl. Stockholm : Natur och kultur
Sandin, Daniel, (2017) Talrädsla i skolan : att förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala 1. uppl. Gothia Fortbildning

ISBN: 9789188099952

Skar, Gustav & Tengberg Michael, (2014) Bedömning i svenskämnet årskurs 7-9 Svensklärarföreningens årsskrift 2014 Natur och Kultur

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.