Teaching Special Education Dimensions, 7.5 credits

Undervisningens specialpedagogiska dimensioner, 7.5 hp

9KPA07

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Kristin Westerholm

Course coordinator

Kristin Westerholm

Director of studies or equivalent

Åsa Järnvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GY1 Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Full-time Studies (Full-time Studies) 2 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping C
L1GR1 Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Full Time Studies (Full-time Studies) 2 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping C
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping
L7ULV Foreign teacher training, ULV 6 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary
  • Foreign teacher training, ULV

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
STN2 Written exam 6.5 credits U, G, VG
SEM1 Seminar 1 credits U, G

Books

(2014) Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2014

ISBN: 9789175591162

(2016) Att läsa och förstå : läsförståelse av vad och för vad? Stockholm : Skolverket, 2016

ISBN: 9789175592558

(2016) Vägledning för elevhälsan 2. [rev.] uppl. Stockholm : Socialstyrelsen ; Skolverket, 2016

ISBN: 9789175552088

Asp-Onsjö, Lisa, (2008) Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2008

ISBN: 9789144050096

Boo, Sofia, Forslund Frykedal, Karin, Thorsten, Anja, (2017) Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet Första utgåvan [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127145603

Carlström, Inge, Carlström Hagman, Lena-Pia, Abrahamsson, Pernilla, Lundin, Chris, (2007) Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering 5., [omarb.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144038247

Jakobsson, Inga-Lill, Nilsson, Inger, (2011) Specialpedagogik och funktionshinder Stockholm : Natur & kultur, 2011

ISBN: 9789127120204

Nilholm, Claes, (2007) Perspektiv på specialpedagogik 2., [omarb.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144026633

Persson, Bengt, Persson, Elisabeth, (2012) Inkludering och måluppfyllelse : att nå framgång med alla elever 1. uppl. Stockholm : Liber, 2012

ISBN: 9789147100880

Articles

brown howerter
Brown, N.B., Howerter, C.S., Morgan, J.J., Tools and Strategies for Making Co-teaching Work
Friend, M., Cook, L., Hurley-Chamberlain, D., Shamberger, C., Co-Teaching: An Illustration of the Complexity of Collaboration in Special Education
Nilholm, C., Special education, inclusion and democracy

Other

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.