Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, 90 credits

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, 90 hp

L1GY1

Teaching language

Swedish

Campus

Linköping

Degree

Degree of Bachelor of Arts/Science in Upper Secondary Education 

Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education 

Pace of study

Full-time

Entry requirements

  Degree in Swedish

  Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

  Degree in English

  Degree of Bachelor of Arts/Science in Upper Secondary Education 

  Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education 

  Semester 1 Spring 2022

  Semester 2 Autumn 2022

  Semester 3 Spring 2023