Social science: Political theory, 6 credits

Samhällskunskap: Politisk teori, 6 hp

9GSH01

The course is disused.

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Charlotte Fridolfsson

Course coordinator

Charlotte Fridolfsson

Director of studies or equivalent

Lars Niklasson
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject English, 270 hp (Subject: English) 4 (Spring 2018) 201805-201808 Swedish Linköping E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject History, 270 hp (Subjcet: History) 4 (Spring 2018) 201805-201808 Swedish Linköping E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Mathematics, 270 hp (Subject: Mathematics) 4 (Spring 2018) 201805-201808 Swedish Linköping C
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Social Studies, 270 hp (Subject: Social Studies) 2 (Spring 2018) 201805-201808 Swedish Linköping C
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Swedish, 270 hp (Subject: Swedish) 4 (Spring 2018) 201805-201808 Swedish Linköping
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Textile Craft, 270 hp (Subject: Textile Craft) 4 (Spring 2018) 201805-201808 Swedish Linköping
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Wood and Metal Craft, 270 hp (Subject: Wood and Metal Craft) 4 (Spring 2018) 201805-201808 Swedish Linköping
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject English, 300 Credits (Subject: English) 4 (Spring 2018) 201805-201808 Swedish Linköping
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject History, 300 Credits (Subjcet: History) 4 (Spring 2018) 201805-201808 Swedish Linköping
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Social Studies, 330 Credits (Subjcet: Social Studies) 2 (Spring 2018) 201805-201808 Swedish Linköping
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Swedish, 330 Credits (Subjcet: Swedish) 4 (Spring 2018) 201805-201808 Swedish Linköping
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary, School Subject Mathematics, 300 Credits (Subjcet: Mathematics) 4 (Spring 2018) 201805-201808 Swedish Linköping

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

 

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

No examination details is to be found.

Freidenvall, Lenita & Maria Jansson (red.) (2010) Politik och kritik - En feministisk guide till statsvetenskap, sidorna 1-60. Lund: Studentlitteratur. Hallberg, Peter, Maria Jansson & Ulf Mörkenstam (red.) (2009). Tretton texter i politisk teori (Malmö: Liber). Platon (2003). Staten (Stockholm: Atlantis).1 Roberts, Peri & Peter Sutch (2007/2016). Politiskt tänkande. En introduktion (Lund: Studentlitteratur).2 Tralau, Johan (2013). ”Lite naket kan väl aldrig skada”, Neo 6/2013. Tillgänglig på: http://magasinetneo.se/artiklar/lite-naket-kan-val-aldrig-skada/. Wennström, Johan (2015). ”Skräckfilmerna varnar oss för upplösta normer”, Svenska Dagbladet, 7 juni 2015. Tillgänglig på: http://www.svd.se/skrackfilmerna-varnar-oss-for-upplosta-normer. Rekommenderad litteratur Tralau, Johan (2012). Inbjudan till politisk teori (Lund: Studentlitteratur). 1 Sidhänvisningarna i Kursanvisningarna använder den standardpaginering (den s.k. Stephanuspagineringen) som finns i marginalen (inte uppe eller nere på sidan) i de flesta utgåvor av Platon. Den som har en annan utgåva hemma, eller hittar en elektronisk kopia on-line, kan därför troligen använda denna och hitta rätt passager genom att leta upp siffrorna 327a osv. 2 Det finns två upplagor av boken och båda fungerar.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.