Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, 90 credits

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, 90 hp

L1GY1

Teaching language

Swedish

Campus

Linköping

Degree

Degree of Bachelor of Arts/Science in Upper Secondary Education 

Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education 

Pace of study

Half-time

Entry requirements

  Degree in Swedish

  Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

  Degree in English

  Degree of Bachelor of Arts/Science in Upper Secondary Education 

  Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education 

  Semester 1 Autumn 2020

  Semester 2 Spring 2021

  Semester 3 Autumn 2021

  Semester 4 Spring 2022

  Semester 5 Autumn 2022

  Semester 6 Spring 2023