Fysik och nanovetenskap, masterprogram, 120 hp

Physics and Nanoscience, Master's programme, 120 credits

6MFYS

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig masterexamen med huvudområde fysik

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplanedf4-2016.html?&up_year=2016&up_ladokkod=6MFYS

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med huvudområde fysik. Minst 30 hp matematik (analys i en och flera variabler, linjär algebra, vektoranalys). Grundläggande fysik (mekanik, vågrörelselära, modern fysik, elektromagnetism, termodynamik, statistisk fysik).

  Examensbenämning på svenska

  Naturvetenskaplig masterexamen med huvudområde fysik

  Termin 1 (HT 2016)

  Termin 2 VT 2017

  Termin 3 HT 2017

  Termin 4 VT 2018