Protein Science, masterprogram, 120 hp

Protein Science, Master's programme, 120 credits

6MPRO

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig masterexamen Kemisk biologi

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6MPRO

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i kemi, kemisk biologi eller motsvarande inkluderande avklarad fortsättningskurs (nivå G2 eller motsvarande) i biokemi.

  Examensbenämning på svenska

  Naturvetenskaplig masterexamen Kemisk biologi

  Examensbenämning på engelska

  Master of Science (120 credits) in Chemical Biology

  Termin 1 (HT 2016)

  Termin 2 VT 2017

  Termin 3 HT 2017

  Termin 4 VT 2018