Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, 90 hp

Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, 90 credits

L1GRK

Programmet är nedlagt.

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Studietakt

Halvfart

Inledning

Komplett utbildningsplan hittar du här:

https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Förkunskapskrav

För tillträde till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet samt följande:

För examen med ett ämne:

 • ämnesstudier motsvarande sammanlagt 90 hp varav en uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp.

För examen med två ämnen:

 • ämnesstudier motsvarande minst 135 hp, varav 90 hp i ett ämne (inklusive uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp) och 45 hp i ett annat ämne.

I ämnena svenska och samhällskunskap krävs ämnesstudier motsvarande 90 hp i respektive ämne. Om dessa båda kombineras krävs dessutom uppsats/-er på fördjupningsnivå om sammanlagt 30 hp (30 hp inom ett ämne eller 2x15 hp inom ett eller två ämnen).

För examen med tre ämnen:

 • ämnesstudier motsvarande minst 210 hp, varav 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i övriga två ämnen, inklusive uppsats/-er på fördjupningsnivå om minst 30 hp (30 hp inom ett ämne eller 2x15 hp inom ett eller två ämnen).

Särskilda behörighetskrav gäller för nedanstående ämnen.

Biologi – kurser om 90 hp eller 45 hp i biologi med relevans för undervisningsämnet t ex cellbiologi, zoologi, ekologi, miljövård, botanik, mikrobiologi, genetik, evolution eller motsvarande.

Kemi - kurser om 90 hp eller 45 hp i kemi med relevans för undervisningsämnet t ex oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi eller motsvarande.

Fysik - kurser om 90 hp eller 45 hp med relevans för undervisningsämnet fysik. Betoning på tillräcklig omfattning och bredd av fysikkurser för att täcka in fysikens huvudområden.

Matematik - kurser om 90 hp eller 45 hp med relevans för undervisningsämnet inklusive matematisk analys eller motsvarande.

Teknik - kurser om 90 hp eller 45 hp i tekniska ämnen t ex en ingenjörsexamen. Textilslöjd/Trä- och metallslöjd - kurser om 90 hp eller 45 hp i ämnet med djup samt med relevans för undervisningsämnet.

Geografi - kurser om 90 hp eller 45 hp i geografi som innehåller både kulturgeografi och naturgeografi eller motsvarande.

Religionskunskap - kurser om 90 hp eller 45 hp med relevans för undervisningsämnet inklusive världsreligionerna eller motsvarande.

Samhällskunskap - kurser om 90 hp med minst 30 hp i statsvetenskap och 30 hp i nationalekonomi samt ytterligare 30 hp i något av dessa ämnen eller i t ex sociologi, utvecklingsstudier, rättsvetenskap eller kulturgeografi eller motsvarande.

Svenska - kurser om 90 hp i litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk med minst 30 hp i vardera ämne.

Engelska/Spanska/Franska/Tyska/Svenska som andraspråk - kurser om 90 hp, inklusive fördjupningsnivå och med relevans för undervisningsämnet alternativt 45 hp i ämnet med djup och med relevans för undervisningsämnet.

Aktuella ämnen för examen med ett ämne är svenska, svenska som andraspråk, engelska, franska, spanska, tyska, matematik, trä- och metallslöjd, textilslöjd.

Aktuella ämnen för examen med två eller tre ämnen är svenska, engelska, franska, spanska, tyska, matematik, textilslöjd, trä- och metallslöjd, teknik, biologi, fysik, kemi, geografi, religionskunskap, samhällskunskap samt svenska som andraspråk.

I samband med ansökan på www.antagning.se måste aktuellt ämne eller aktuell ämneskombination anges. 

  Examensbenämning på svenska

  Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Arts in Secondary Education

  Termin 1 HT 2016

  Termin 2 VT 2017

  Termin 3 HT 2017

  Termin 4 VT 2018

  Termin 5 HT 2018

  Termin 6 VT 2019