Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Programme for Vocational Teacher Education, 90 credits

L1YRK

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Yrkeslärarexamen

Studietakt

Halvfart

Inledning

Komplett utbildningsplan hittar du här:

https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

samt

Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper motsvarande minst nivå 5 i SeQf för minst ett yrkesämne som finns i gymnasieskolans yrkesprogram

  Examensbenämning på svenska

  Yrkeslärarexamen

  Examensbenämning på engelska

  Higher Education Diploma in Vocational Education

  Termin 1 HT 2017

  Termin 2 VT 2018

  Termin 3 HT 2018

  Termin 4 VT 2019

  Termin 5 HT 2019

  Termin 6 VT 2020