Social Science (1-30 Credits), 30 credits

Samhällskunskap (1-30 hp), 30 hp

92SH13

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Per-Olof Hansson, Daniel Persson Thunqvist, Linnea Tengvall, Khalid Khayati

Course coordinator

Per-Olof Hansson

Director of studies or equivalent

Albin Algotson
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L2A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject English, 240 hp (Subject: English) 4 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E
L2A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject History, 240 hp (Subject: History) 4 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E
L2A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Swedish, 240 hp (Subject: Swedish) 4 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E
L2A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Textile Craft, 240 hp (Subject: Textile Craft) 4 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E
L2A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Wood and Metal Craft, 240 hp (Subject: Wood and Metal Craft) 4 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject English, 300 Credits (Subject: English) 4 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject History, 300 Credits (Subjcet: History) 4 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Swedish, 330 Credits (Subjcet: Swedish) 4 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Course revised 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Code Name Scope Grading scale
STN3 Written Examination 5 credits U, G, VG
STN1 Written Examination 6.5 credits U, G, VG
OBL2 Mandatory Seminars 0 credits D
MRE4 Written Presentation 4 credits U, G, VG
MRE2 Oral presentation with a written assignment 2.5 credits U, G
MRE1 Oral Presentation 1 credits U, G
OBL3 Mandatory Seminars 1.5 credits U, G
MRE6 Oral presentation with a written assignment 1.5 credits U, G
STN5 Written Examination 4.5 credits U, G, VG
MTR7 Oral Presentation 3.5 credits U, G

Books

Eklund, Klas, (2017) Vår ekonomi : en introduktion till samhällsekonomin Fjortonde upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144117720

Giddens, Anthony, Griffiths, Simon, Nilsson, Björn, Carle, Jan, (2007) Sociologi 4., omarb. uppl. / svensk bearbetning: Jan Carle och Björn Nilsson Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144019475

Goffman, Erving, Matz, Richard, (2001) Stigma : den avvikandes roll och identitet 2., omarb. uppl. [sic] Stockholm : Prisma, [2001]

ISBN: 9172975164, 9789172975163

Långström, S., & Virta, A., (2016) Samhällskunskapsdidaktik: om utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur.
Lögdlund, Ulrik, Gottzén, Lucas, (2015) Sociologins teoretiker Gleerup

ISBN: 9789140678638

Odenstad, Christina, (2017) Samhällskunskap för lärare 4-9. Första upplagan Malmö : Gleerups, [2017]

ISBN: 9789140693761

Skolverket, (2012) Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Stockholm: Fritzes
Skolverket, (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i Samhällskunskap. Stockholm: Fritzes.

Other

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.