Social Science (61-90 Credits), 30 credits

Samhällskunskap (61-90 hp), 30 hp

93SH53

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Per-Olof Hansson, Nina Nikku, Khalid Khayati, Camilla Strömbäck

Course coordinator

Per-Olof Hansson

Director of studies or equivalent

Albin Algotson
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Social Studies, 270 hp (Subject: Social Studies) 6 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Swedish, 270 hp (Subject: Swedish) 6 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject English, 300 Credits (Subject: English) 6 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject History, 300 Credits (Subjcet: History) 6 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Social Studies, 330 Credits (Subjcet: Social Studies) 6 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Social Studies, 330 Credits (Subjcet: Social Studies) 8 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Swedish, 330 Credits (Subjcet: Swedish) 6 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Swedish, 330 Credits (Subjcet: Swedish) 8 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary, School Subject Mathematics, 300 Credits (Subjcet: Mathematics) 6 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Code Name Scope Grading scale
STN2 Written Examination 6.5 credits U, G, VG
STN1 Written Examination 5 credits U, G, VG
OBL1 Mandatory Seminars 0 credits D
MRE3 Oral Presentation 1 credits U, G
MRE2 Oral presentation with a written assignment 2.5 credits U, G
STN4 Written Examination 4.5 credits U, G, VG
SRE2 Written presentation with an oral assignment 5 credits U, G, VG
OBL4 Mandatory Seminars 1.5 credits U, G
OBL5 Mandatory Seminars 1.5 credits U, G
MRE5 Oral presentation with a written assignment 2.5 credits U, G

Regulary literature

Books

Aldén, Lina, (2017) Nationalekonomins frågor. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144114934

Almius, Tore, (2006) Erfarande och synvändor : en artikelsamling om de samhällsorienterande ämnenas didaktik Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, 2006Almius, T. Fältstudier

Ålund, Aleksandra, (2016) Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter; Kön, klass, identitet och ras

ISBN: 9172033495, 9789172033498

Dielemans, Jennie, Salehi, Shahab, (2014) Välkommen till paradiset Stockholm : Atlas
Dowden, Richard, Eklöf, Margareta, (2010) Afrika : framtidens kontinent Stockholm : Leopard, 2010

ISBN: 9789173432870

Giddens, Anthony, Griffiths, Simon, Nilsson, Björn, Carle, Jan, (2007) Sociologi 4., omarb. uppl. / svensk bearbetning: Jan Carle och Björn Nilsson Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144019475

Giddens, Anthony, Retzlaff, Joachim, (1996) Modernitetens följder Lund : Studentlitteratur, 1996 ;

ISBN: 9144001428, 9789144001425

Hillbom, Ellen, Green, Erik., (2010) Afrika: en kontinents ekonomiska och sociala historia Studieförbundet Näringsliv och samhälle.

ISBN: 9789186203061, 9186203061

Kishtainy, Niall, Verfasser, (2017) ˜Aœ little history of economics

ISBN: 9780300206364, 0300206364

Landin, S., (2016) Blir världen bättre?
Lögdlund, Ulrik, Gottzén, Lucas, (2015) Sociologins teoretiker Gleerup

ISBN: 9789140678638

Morawski, Jan, (2010) Mellan frihet och kontroll : om läroplanskonstruktioner i svensk skola Örebro : Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet, 2010

ISBN: 9789176687390

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:322426/FULLTEXT01.pdf

Ngũgĩ Wa Thiong'o, Svensson, Pär, (2017) Se Afrika [Stockholm] : Volante, 2017

ISBN: 9789188123961

Persson, Johan, Schibbye, Martin, (2013) 438 dagar : vår berättelse om storpolitik, vänskap och tiden som diktaturens fångar Göteborg : Offside Press : Filter, 2013

ISBN: 9789185279258

Rylander, Sten, (2014) Afrika vänder : en kontinent i förändring Lund : Historiska media, 2014

ISBN: 9789175450940

Sanderoth, Ingrid, Werner, Margit, Båth, Sten, (2009) Plats - identitet - lärande : närområdesstudier i skolan 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144056128

Sohl, Lena, (2014) Att veta sin klass : kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige Stockholm : Atlas Akademi : Publit [distributör], 2014

ISBN: 9789173894654

Articles

Acker, J., Gender, Capitalism and Globalization Critical Sociology vol 30:no 1. 2004
Bauman, Zygmunt, Torhell, Sven-Erik, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen
Beck, U., Bonss, W., Lau, C., The Theory of Reflexive Modernization: Problematic, Hypotheses and Research Programme Theory, Culture & Society. 2003, vol. 20, no 2.
Berhanu, Girma, Even in Sweden? Excluding the Included: Some Reflections on the Consequences of New Policies on Educational Processes and Outcomes, and Equity in Education International Journal of Special Education Vol 25, no 3, 2010, pp148-59
Dahlstedt, Magnus, Author, Fejes, Andreas, Author, Olson, Maria, Author, Rahm, Lina, Author, Sandberg, Fredrik, Author, Medborgarskapandets paradoxer: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid Sociologisk Forskning 2017, 54, nr 1-2, s 31-50.
Dahlstedt, Magnus, Eliassi, Barzoo, Salomonsson, Lisa, Medborgarskap och tillhörighet i migrationens tid – inledande reflexioner. Sociologisk forskning 2017, 54, nr 1-2, s 5-10.
Fernqvist, Stina, Author, Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen, Originator, Joining in on different terms: dealing with poverty in school and among 'peers' Young 2013 21 (2) ; s. 155-171
Uddhammar, E., The forbidden attraction of the enlighten despot. Statsvetenskaplig tidskrift 2013/4, årgång 115. (s. 403-425)

Other

Barnfattigdom i Sverige (Rädda Barnens årsrapport 2015)
Human Development Report 2013
Observera

Additional literature

Articles

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.