Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram, 180 hp

Physics and Nanotechnology, 180 credits

6KFYN

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig kandidat, 180 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

  Examensbenämning på svenska

  Naturvetenskaplig kandidat, 180 hp

  Utbildningsplan

  För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

  http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2015&up_ladokkod=6KFYN

  Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

  Termin 4 VT 2017

  Termin 5 HT 2017

  Termin 6 VT 2018