Datavetenskap, masterprogram, 120 hp

Computer Science, Master's programme, 120 credits

6MDAV

Programmet är nedlagt.

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Teknologie masterexamen med huvudområde datavetenskap

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/enutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6Mdav

Förkunskapskrav

Sökande till programmet ska ha

 • kandidatexamen inom huvudområde datavetenskap, informationsteknologi, programutvecklingsmetodik, datateknik eller motsvarande
 • alternativt, kandidatexamen inom annat huvudområde (motsvarande) inkluderande åtminstone 60hp datateknik/datavetenskap (programmering, datastrukturer, databaser, programutvecklingsmetodik, datorteknik, nätverk)
 • den sökande ska ha minst 24 hp kurser i matematik eller tillämpning av matematik inklusive diskret matematik, linjär algebra, analys och matematisk statistik
 • dispens ges för kravet på matematisk statistik för sökande som i övrigt uppfyller angivna tillträdeskrav

  Examensbenämning på svenska

  Teknologie masterexamen med huvudområde datavetenskap

  Termin 1 (HT 2016)

  Termin 2 VT 2017

  Termin 3 HT 2017

  Termin 4 VT 2018