Civilingenjör i medicinsk teknik, 300 hp

Biomedical Engineering, M Sc in Engineering, 300 credits

6CMED

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

  Examensbenämning på svenska

  Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

  Utbildningsplan

  För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

  http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2015&up_ladokkod=6cmed

   

   

  Profiler

  • En masterprofil omfattar 54 hp och består av obligatoriska och valbara kurser. Möjliga huvudområden är elektroteknik, medicinsk teknik eller teknisk fysik.
  • Masterprofilerna påbörjas termin 7.
  • Undantagsvis kan någon enstaka kurs efter beslut av programnämnden få bytas ut, se särskilda regler för masterprofilerna.
  • Examensbeviset anger namnet på masterprofilen som inriktning.

   

  Inom utbildningsprogrammet för medicinsk teknik (MED) erbjuds följande masterprofiler:

  Huvudområde elektroteknik:

  • Medicinsk bildanalys och visualisering /Biomedical Image Analysis and Visualization/

   

  Huvudområde medicinsk teknik:

  • Medicintekniska modeller /Models in Biomedical Engineering/

   

  Huvudområde teknisk fysik:

  • Medicintekniska material /Biomedical Engineering Materials/

   

  Kurskrav för dessa masterprofiler (för antagna 2014 och tidigare, se Studiehandboken för respektive år):

  • Medicinsk bildanalys och visualisering

  Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 6 hp väljas. De obligatoriska kurserna inom profilen medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet elektroteknik är uppfyllt. Med aktiva val av valbara kurser kan även 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet medicinsk teknik uppnås.

  • Medicintekniska modeller 

  Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 6 hp väljas. De obligatoriska kurserna inom profilen medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet medicinsk teknik är uppfyllt. 

  • Medicintekniska material

  Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Bland de obligatoriska kurserna ska en av kurserna TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO eller TFYA92 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO ingå. De obligatoriska kurserna inom profilen medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet teknisk fysik är uppfyllt. Med aktiva val av valbara kurser kan även 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet medicinsk teknik uppnås.

  Individuell profil

  Det finns möjlighet att läsa kurser efter en individuell masterprofil. Individuell masterprofil upprättas i samråd med studievägledningen och beslut fattas av programnämnd efter ansökan. Ansökan om att få följa individuell masterprofil ska vara väl motiverad. Individuell masterprofil i samband med utlandsstudier upprättas i samråd med utbildningsledaren. 

  Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

  Termin 4 VT 2017

  Termin 5 HT 2017

  Termin 6 VT 2018

  Termin 7 HT 2018

  Termin 8 VT 2019

  Termin 9 HT 2019

  Termin 10 VT 2020