Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram, 180 hp

Graphic Design and Communication, Bachelor´s Programme, 180 credits

6KGDK

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KGDK

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A). Dispens ges för Matematik C för sökande med Matematik B.
eller
Områdesbehörighet A4 (Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2). Dispens ges för Matematik 3b/3c för sökande med Matematik 2b/2c.

 • Senare del, Kandidatprogram i Grafisk design och kommunikation 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

  Därutöver krävs att sökande uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

  Till programtermin 3
  Den sökande ska ha uppnått minst 30 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 30 hp på den sökta utbildningen.

  Till programtermin 5
  Den sökande ska ha uppnått minst 90 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 60 hp på den sökta utbildningen.

Examensbenämning på svenska

Kandidatexamen, 180 hp

Termin 1 (HT 2016)

Termin 2 VT 2017

Termin 3 HT 2017

Termin 4 VT 2018

Termin 5 HT 2018

Termin 6 VT 2019