Kemisk biologi kandidatprogram, 180 hp

Chemical Biology, Bachelor's Programme, 180 credits

6KKEB

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KKEB

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4) 
eller 
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E). Sökanden med Matematik D ges dispens för Matematik E. 

 • Senare del, Kandidatprogram i Kemisk biologi 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

  Därutöver krävs att sökande uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

  Till programtermin 3
  Den sökande ska ha uppnått minst 30 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 30 hp på den sökta utbildningen.

  Till programtermin 5
  Den sökande ska ha uppnått minst 90 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 60 hp på den sökta utbildningen.

Examensbenämning på svenska

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Examensbenämning på engelska

Bachelor of Science

Termin 1 (HT 2016)

Termin 3 HT 2017

Termin 4 VT 2018

Termin 5 HT 2018

Termin 6 VT 2019