Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, 90 hp

Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, 90 credits

L1GYK

Programmet är nedlagt.

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Studietakt

Halvfart

Inledning

Komplett utbildningsplan hittar du här:

https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Förkunskapskrav

För tillträde till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet samt följande:

För examen med ett ämne:

 • ämnesstudier motsvarande sammanlagt 120 hp varav en uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp.

För examen med två ämnen:

 • ämnesstudier motsvarande minst 210 hp, varav 120 hp i ett ämne och 90 hp i ett annat ämne, inklusive uppsats/-er på fördjupningsnivå om 30 hp (30 hp inom ett ämne eller 2x15 hp i ett eller två ämnen).

I ämnena svenska och samhällskunskap krävs ämnesstudier motsvarande 120 hp i respektive ämne.

Särskilda behörighetskrav gäller för nedanstående ämnen:

Biologi – kurser om 90 hp eller 120 hp i biologi där följande områden ska ingå: cellbiologi, zoologi, ekologi, miljövårdbotanik, mikrobiologi, genetik, evolution eller motsvarande.

Kemi - kurser om 90 hp eller 120 hp i kemi där följande områden ska ingå: allmän kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi eller motsvarande.

Fysik - kurser om 90 hp eller 120 hp med relevans för undervisningsämnet fysik. Betoning på tillräcklig omfattning och bredd av grundläggande fysikkurser för att täcka in fysikens huvudområden till exempel mekanik, elektromagnetism, vågfysik, värmelära, och modern fysik.

Naturkunskap - kurser om 90 hp eller 120 hp i tre naturvetenskapliga ämnen, varav minst 30 hp i biologi och 30 hp i kemi. Resterade poäng i fysik eller geovetenskap.

Matematik - kurser om 90 hp eller 120 hp där följande områden ska ingå: flervariabelanalys och diskret matematik eller motsvarande.

Teknik - kurser om 90 hp eller 120 hp i tekniska ämnen t ex en civilingenjörsexamen.

Geografi - kurser om 90 hp eller 120 hp i geografi som innehåller både kulturgeografi och naturgeografi eller motsvarande.

Samhällskunskap - kurser om 120 hp med minst 60 hp i statsvetenskap och 30 hp i nationalekonomi (eller 60 hp i statsvetenskap och 60 hp i nationalekonomi) samt ytterligare 30 hp i något av dessa ämnen eller i t ex sociologi, utvecklingsstudier, rättsvetenskap eller kulturgeografi eller motsvarande.

Pedagogik - kurser om 90 hp eller 120 hp i ämnet med djup samt med relevans för undervisningsämnet.

Sociologi - kurser om 90 hp eller 120 hp i ämnet med djup samt med relevans för undervisningsämnet.

Svenska - kurser om 120 hp i litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk med minst 30 hp i vardera ämne.

Engelska/Spanska/Franska/Tyska/Svenska som andraspråk - kurser om 90 hp eller 120 hp i ämnet inklusive fördjupningsnivå och med relevans för undervisningsämnet.

I samband med ansökan på www.antagning.se måste aktuellt ämne eller aktuell ämneskombination anges. 

  Examensbenämning på svenska

  Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education

  Termin 1 HT 2016

  Termin 2 VT 2017

  Termin 3 HT 2017

  Termin 4 VT 2018

  Termin 5 HT 2018

  Termin 6 VT 2019