Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 hp

Chemical Biology, M Sc in Engineering, 300 credits

6CKEB

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan68b5-2017.html?&up_year=2017&up_ladokkod=6CKEB.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Områdes­behörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4) eller Områdesbe­hörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E). Sökanden med Matematik D ges dispens för Matematik E.

  • Senare del, Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

    Därutöver krävs att sökande studerar/har studerat på en civilingenjörsutbildning eller matematisk-naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Termin 1 (HT 2016)

Termin 2 VT 2017

Termin 3 HT 2017

Termin 4 VT 2018

Termin 5 HT 2018

Termin 6 VT 2019

Termin 7 HT 2019

Termin 8 VT 2020

Termin 9 HT 2020

Termin 10 VT 2021