Kandidatprogram i möbeltapetsering, 180 hp

Bachelor's Programme in Furniture Upholstery, 180 credits

6KMOT

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Stockholm

Examensbenämning

Kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://www.lith.liu.se/sh2017/malmsten/tap.html

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och antagning genom alternativt urval. Ansökningsinformation med instruk­tioner om uppgifter för portfolio/arbetsprover släpps i början av februari. Information om det alternativa urvalet finns att läsa på www.liu.se/mobeltapetsering

 

  Examensbenämning på svenska

  Kandidatexamen, 180 hp

  Termin 1 (HT 2016)

  Termin 2 VT 2017

  Termin 3 HT 2017

  Termin 4 VT 2018

  Termin 5 HT 2018

  Termin 6 VT 2019