Högskoleingenjör i kemisk analysteknik, 180 hp

Chemical Analysis Engineering, B Sc in Engineering, 180 credits

6IKEA

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen och Teknologie kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6IKEA

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D)
eller
Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)

  • Senare del, Högskoleingenjör i kemisk analysteknik 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

    Därutöver krävs att den sökande studerar/har studerat på en högskoleingenjörsutbildning, civilingenjörsutbildning eller matematisk/naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt termin enligt aktuellt regelverk.

Examensbenämning på svenska

Högskoleingenjörsexamen och Teknologie kandidatexamen, 180 hp

Examensbenämning på engelska

Bachelor of Science in Engineering and Bachelor of Science 

Termin 1 (HT 2016)

Termin 2 VT 2017

Termin 3 HT 2017

Termin 4 VT 2018

Termin 5 HT 2018

Termin 6 VT 2019