Matematik, kandidatprogram, 180 hp

Mathematics, Bachelor´s Programme, 180 credits

6KMAT

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie kandidat, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan79e8-2016.html?&up_year=2016&up_ladokkod=6KMAT

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E). Dispens ges för Kemi A.
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4). Dispens ges för Kemi 1.

 • Senare del, Kandidatprogram i Matematik 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

  Därutöver krävs att sökande uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

  Till programtermin 3
  Den sökande ska ha uppnått minst 30 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 30 hp på den sökta utbildningen.

  Till programtermin 5
  Den sökande ska ha uppnått minst 90 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 60 hp på den sökta utbildningen

Examensbenämning på svenska

Filosofie kandidat, 180 hp

Termin 1 (HT 2016)

Termin 2 VT 2017

Termin 3 HT 2017

Termin 4 VT 2018

Termin 5 HT 2018

Termin 6 VT 2019