Civilingenjör i medicinsk teknik, 300 hp

Biomedical Engineering, M Sc in Engineering, 300 credits

6CMED

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbpland969-2016.html?&up_year=2016&up_ladokkod=6CMED

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

  • Senare del, Civilingenjör i medicinsk teknik 300 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

    Därutöver krävs att sökande studerar/har studerat på en civilingenjörsutbildning eller matematisk-naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Termin 1 (HT 2016)

Termin 2 VT 2017

Termin 3 HT 2017

Termin 4 VT 2018

Termin 5 HT 2018

Termin 6 VT 2019

Termin 7 HT 2019

Termin 8 VT 2020

Termin 9 HT 2020

Termin 10 VT 2021