Signalteori, 6 hp

Signal Theory, 6 credits

TSDT14

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mikael Olofsson

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 56 h
Rekommenderad självstudietid: 104 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MBME Biomedical Engineering, masterprogram 1 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CDDD Civilingenjör i datateknik 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Kommunikation) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Reglerteknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Telekommunikation) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Reglerteknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Telekommunikation) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Reglerteknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Telekommunikation) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Reglerteknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Telekommunikation) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Reglerteknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Telekommunikation) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Reglerteknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Telekommunikation) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Kommunikation) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (E-hälsa) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicinsk bildanalys och visualisering) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicintekniska modeller) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Kommunikation) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Medicinsk teknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Styr- och informationssystem) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Kommunikation) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Medicinsk teknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Styr- och informationssystem) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Kommunikation) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Medicinsk teknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Styr- och informationssystem) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Kommunikation) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Medicinsk teknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Styr- och informationssystem) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Kommunikation) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Medicinsk teknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Styr- och informationssystem) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Kommunikation) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Medicinsk teknik) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Styr- och informationssystem) 7 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping V
6MCSY Communication Systems, masterprogram 1 (HT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping O

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Biomedical Engineering
 • Masterprogram i Communication Systems
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i elektronikdesign
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i medicinsk teknik
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ur analys: Derivator och integraler.
Ur sannolikhetslära: Det mesta. Visst fokus på binärfördelningar, rektangulärfördelningar och gaussfördelningar.
Ur Signaler och System: Fouriertransformer, LTI-system, faltning, amplitudmodulation. (alltsammans deterministiskt).
Ur Signaler, information och kommunikation/bilder: Sampling och pulsamplitudmodulering samt slumpmässiga signaler.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

 • med egna ord tydligt kunna definiera centrala begrepp rörande stokastiska processer.
 • med säkerhet kunna utföra standardmässiga beräkningar rörande stokastiska processer, t.ex. LTI-filtrering (såväl tidskontinuerligt som tidsdiskret), sampling och pulsamplitudmodulering, men även vissa momentana olinjäriteter som är vanligt förekommande i telekommunikationssammanhang.
 • med viss säkerhet kunna lösa problem som kräver integration av kunskaper från de olika delarna i kursen, dvs. analys av LTI-filtrering, modulation, sampling och icke-linjär filtrering av stokastiska processer, såväl endimensionella som flerdimensionella.
 • med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande, kunna redogöra för samband mellan olika begrepp i kursen.
 • kunna estimera autokorrelationsfunktion och spektraltäthet för en stokastisk process baserat på en realisering av densamma, samt klart och logiskt kunna redogöra för dessa estimeringar och slutsatser som kan dras ur dem.

Kursinnehåll

 

 • Tidskontinuerliga och tidsdiskreta, såväl reella som komplexa, stokastiska processer: Fördelningsfunktion, täthetsfunktion, väntevärden, ensembleväntevärden, autokorrelationsfunktion, spektraltäthet,korskorrelationsfunktion, korsspektrum, stationariet, ergodicitet. Speciellt gaussprocesser och vita processer. Flerdimensionella processer.
 • LTI-filtrering av stokastiska processer: Samband mellan statistiska egenskaper hos inprocess och utprocess. Speciellt signalanpassade filter och vitt gaussiskt brus som insignal.
 • Amplitud- och vinkelmodulation av stokastiska processer: Samband mellan statistiska egenskaper hos inprocess och utprocess. Speciellt gaussiska processer som insignal. Brusanalys av dessa modulationsformer, i första hand med vitt gaussiskt brus som störning.
 • Icke-linjära momentana system: Kvantisering och monomiella olinjäriteter. Samband mellan statistiska egenskaper hos inprocess och utprocess. Speciellt gaussprocesser som insignal. Kvantiseringsbrusets egenskaper.
 • Omvandling mellan tidskontinuerliga och tidsdiskreta stokastiska processer: Sampling och pulsamplitudmodulering, samplingsteoremet, rekonstruktion och rekonstruktionsfel.
 • Fallstudie: Rekonstruktion i CD-spelare.
 • Estimering: Skattning av väntevärden, autokorrelationsfunktion och spektraltäthet.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

LAB1Laborationskurs2 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5
På tentan förekommer en inledande uppgift som examinerar målen "...tydligt kunna definiera..." och "med säkerhet kunna utföra standardmässiga...". Denna uppgift måste lösas korrekt till minst 2/3 för att kunna få godkänt på tentan. Resten av tentan examinerar målet "med viss säkerhet kunna lösa problem...". Betyget på tentan och även totalbetyget på kursen baseras på denna del.
Laborationerna utförs i små grupper och redovisas med en rapport. Här examineras de två sista målen, "med adekvat terminologi..." och "kunna estimera...".

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Trådlös kommunikation, Datakompression, Bild- och ljudkodning, Kommunikationssystem CDIO.

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Examinator

Mikael Olofsson

Kurshemsida och andra länkar

http://www.commsys.isy.liu.se/en/student/kurser/TSDT14

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 56 h
Rekommenderad självstudietid: 104 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Mikael Olofsson, (2011) Signal Theory Studentlitteratur
  ISBN: 978-91-44-07353-8
  Studentlitteratur
 • Mikael Olofsson, (2011) Tables and Formulas for Signal Theory Studentlitteratur
  ISBN: 978-91-44-07328-6
  Studentlitteratur

Kompendier


 • Kompletterande övningsuppgifter och lab-PM distribueras under kursens gång.

Övrigt

 • Kompletterande kursmaterial som distribueras under kursens gång. /Additional material will be distributed during the course.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationskurs 2 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
På tentan förekommer en inledande uppgift som examinerar målen "...tydligt kunna definiera..." och "med säkerhet kunna utföra standardmässiga...". Denna uppgift måste lösas korrekt till minst 2/3 för att kunna få godkänt på tentan. Resten av tentan examinerar målet "med viss säkerhet kunna lösa problem...". Betyget på tentan och även totalbetyget på kursen baseras på denna del.
Laborationerna utförs i små grupper och redovisas med en rapport. Här examineras de två sista målen, "med adekvat terminologi..." och "kunna estimera...".

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Mikael Olofsson, (2011) Signal Theory Studentlitteratur

ISBN: 978-91-44-07353-8

Studentlitteratur

Mikael Olofsson, (2011) Tables and Formulas for Signal Theory Studentlitteratur

ISBN: 978-91-44-07328-6

Studentlitteratur

Kompendier

Kompletterande övningsuppgifter och lab-PM distribueras under kursens gång.

Övrigt

Kompletterande kursmaterial som distribueras under kursens gång. /Additional material will be distributed during the course.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
TEN1
Använda matematiken som verktyg: Främst derivator, integraler och stokastik.
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
LAB1
TEN1
Fouriertransformer, LTI-system, faltning, amplitudmodulation, sampling och pulsamplitudmodulering. Deterministiskt.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
TEN1
Stokastiska processer: Samma som 1.2, men stokastiskt. Autokorrelationsfunktion och spektraltäthet. Kvantisering.
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB1
TEN1
Problemlösning kring 1.3. Med stöd av verktyg och metoder från främst matematik, identifiera, formulera och modellera slumpmässiga förlopp.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB1
Estimering av autokorrelationsfunktion och spektraltäthet. Formulera matematiska modeller, använda relevant utrustning och metoder för att utföra experiment eller motsvarande, analysera resultat med såväl matematiska verktyg som programverktyg samt redovisa resultatet.
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
TEN1
Självständig problemlösning
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
LAB1
TEN1
Modelltänkande.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1
Laborationer i små grupper.
3.2 Kommunikation
X
LAB1
Skriftlig kommunikation i form av en rapport som examination i laborationsdelen av kursen.
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Kurslitteratur, undervisning och examination på engelska.
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
TSDT14-20181024-exam TSDT14-20181024-exam.pdf
TSDT14-20190108-exam TSDT14-20190108-exam.pdf
TSDT14-20180829-exam TSDT14-20180829-exam.pdf
TSDT14-20190828-ten TSDT14-20190828-ten.pdf
TSDT14-20181024-solution TSDT14-20181024-solution.pdf
TSDT14-20171019-solution TSDT14-20171019-solution.pdf
TSDT14-20180829-solution TSDT14-20180829-solution.pdf
TSDT14-20171019-exam TSDT14-20171019-exam.pdf
TSDT14-20180103-exam TSDT14-20180103-exam.pdf
TSDT14-20180103-solution TSDT14-20180103-solution.pdf
TSDT14-20190108-solution TSDT14-20190108-solution.pdf
TSDT14-20190828-sol TSDT14-20190828-sol.pdf
TSDT14_HT1_2019_Lecture_2_4up TSDT14_HT1_2019_Lecture_2_4up.pdf
TSDT14_HT1_2019_Lecture_3_4up TSDT14_HT1_2019_Lecture_3_4up.pdf
TSDT14_HT1_2019_Lecture_1_4up TSDT14_HT1_2019_Lecture_1_4up.pdf
TSDT14_HT1_2019_Lecture_5_4up TSDT14_HT1_2019_Lecture_5_4up.pdf
TSDT14_HT1_2019_Lecture_4_4up TSDT14_HT1_2019_Lecture_4_4up.pdf
TSDT14_HT1_2019_Lecture_9_4up TSDT14_HT1_2019_Lecture_9_4up.pdf
TSDT14_HT1_2019_Lecture_11_4up TSDT14_HT1_2019_Lecture_11_4up.pdf
TSDT14_HT1_2019_Lecture_7_4up TSDT14_HT1_2019_Lecture_7_4up.pdf
TSDT14_HT1_2019_Lecture_8_4up TSDT14_HT1_2019_Lecture_8_4up.pdf
TSDT14_HT1_2019_Lecture_6_4up TSDT14_HT1_2019_Lecture_6_4up.pdf
TSDT14_HT1_2019_Lecture_10_4up TSDT14_HT1_2019_Lecture_10_4up.pdf
TSDT14_HT1_2019_Lecture_12_4up TSDT14_HT1_2019_Lecture_12_4up.pdf
TSDT14-20200108-sol TSDT14-20200108-sol.pdf
TSDT14-20191023-ten TSDT14-20191023-ten.pdf
TSDT14-20200108-ten TSDT14-20200108-ten.pdf
TSDT14-20191023-sol TSDT14-20191023-sol.pdf