Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, 90 hp

Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, 90 credits

L1GRK

Programmet är nedlagt.

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Studietakt

Helfart

Inledning

Komplett utbildningsplan hittar du här:

https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt

 • För examen med ett ämne: 90hp i ett ämne inklusive självständigt arbete om minst 15hp på fördjupningsnivå.
 • För examen med två ämnen: 90hp i ett ämne och 45hp i ett annat ämne inklusive självständigt arbete om minst 15hp på fördjupningsnivå. I ämnena svenska och samhällskunskap krävs alltid 90hp. Om dessa båda ämnen kombineras krävs självständigt arbete på fördjupningsnivå om sammanlagt 30hp (30hp inom ett ämne eller 15+15hp inom ett eller två ämnen).
 • För examen med tre ämnen: 90hp i ett ämne och 45hp+45hp i övriga två ämnen inklusive självständigt arbete på fördjupningsnivå om sammanlagt 30hp (30hp inom ett ämne eller 15+15hp inom ett eller två ämnen). I ämnena svenska och samhällskunskap krävs alltid 90hp. 

  Examensbenämning på svenska

  Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Arts in Secondary Education

  Termin 1 VT 2017

  Termin 2 HT 2017

  Termin 3 VT 2018