Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, 90 hp

Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, 90 credits

L1GYK

Programmet är nedlagt.

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Studietakt

Helfart

Inledning

Komplett utbildningsplan hittar du här:

https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt

 • För examen med ett ämne: 120hp i ett ämne inklusive självständigt arbete om minst 15hp på fördjupningsnivå.
 • För examen med två ämnen: 120hp i ett ämne och 90hp i ett annat ämne, inklusive självständigt arbete på fördjupningsnivå om 30hp (30hp inom ett ämne eller 15+15hp i ett eller två ämnen). I ämnena svenska och samhällskunskap krävs alltid 120hp.

  Examensbenämning på svenska

  Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education

  Termin 1 VT 2017

  Termin 2 HT 2017

  Termin 3 VT 2018