Civilingenjör i teknisk biologi, 300 hp

Engineering Biology, M Sc in Engineering, 300 credits

6CTBI

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan465e-2017.html?&up_year=2017&up_ladokkod=6CTBI.

I tillägg till ovanstående gäller följande:

Inom profilen Sensorer och material i biomedicin har studenterna också möjlighet att välja ett kurspaket om tre kurser inom området e-hälsa, TBMI04, TEIO95 och TBMI28. För studenter som väljer dessa kurser utgår obligatoriet att läsa kurserna TFYA30, TEIO94 respektive TFTB43. Denna valmöjlighet anges med o/v i programplanen. För studenter som valt att läsa kurspaketet inom e-hälsa står även detta omnämnt i examensbeviset.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

  Examensbenämning på svenska

  Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

  Termin 1 (HT 2016)

  Termin 2 VT 2017

  Termin 3 HT 2017

  Termin 4 VT 2018

  Termin 5 HT 2018

  Termin 6 VT 2019

  Termin 7 HT 2019

  Termin 8 VT 2020

  Termin 9 HT 2020

  Termin 10 VT 2021