Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, 300 hp

Applied Physics and Electrical Engineering, M Sc in Engineering, 300 credits

6CYYY

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan3f8d-2016.html?&up_year=2016&up_ladokkod=6CYYY

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

  • Senare del, Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 300 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

    Därutöver krävs att sökande studerar/har studerat på en civilingenjörsutbildning eller matematisk-naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Examensbenämning på engelska

Master of Science in Applied Physics and Electrical Engineering

Termin 1 (HT 2016)

Termin 2 VT 2017

Termin 3 HT 2017

Termin 4 VT 2018

Termin 5 HT 2018

Termin 6 VT 2019

Termin 7 HT 2019

Termin 8 VT 2020

Termin 9 HT 2020