Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Programme for Vocational Teacher Education, 90 credits

L1YRK

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Yrkeslärarexamen

Studietakt

Halvfart

Inledning

Komplett utbildningsplan hittar du här:

https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet, som är relevanta yrkeskunskaper för minst ett yrkesämne som finns i gymnasieskolans yrkesprogram. Den särskilda behörigheten uppnås genom tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Särskilda behörighetskrav för de olika yrkesämnena finns på http://www.uhr.se/sv/Studier-och-antagning/Antagning-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/Sarskilda-behorighetskrav-for-lararutbildningen/


Information om hur du styrker grundläggande behörighet finns på www.antagning.se.

Prövning av dina yrkeskunskaper görs via ValiWeb® i Skellefteå, yrk.valiweb.nu. Där ska du registrera dig, ange de yrkesämnen som du vill prövas i och skicka in de dokument som krävs för behörighetsprövning. Prövningen kan påbörjas i januari fram till sista ansökningsdag 15 april.

  Examensbenämning på svenska

  Yrkeslärarexamen

  Examensbenämning på engelska

  Higher Education Diploma in Vocational Education

  Termin 1 HT 2016

  Termin 2 VT 2017

  Termin 3 HT 2017

  Termin 4 VT 2018

  Termin 5 HT 2018

  Termin 6 VT 2019