Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, 120 hp

Supplementary training for teachers trained abroad, 120 credits

L7ULV

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller lärarexamen.

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

 • Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå  eller  minst en 2-årig utländsk avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt skolämne.
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller Svenska B/Svenska som andraspråk B eller motsvarande t ex språktestet TISUS.

De individuella studierna får som mest omfatta 120 hp.

  Examensbenämning på svenska

  Förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller lärarexamen.

  Termin 1 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  9FVG12 Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7.5 G1N v202504-202513
  9FVG13 Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7.5 G1N v202504-202513
  9FVG30 Flerspråkighet - lärande och utveckling 7.5 G1N v202504-202513
  9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 AXX v202504-202513 V
  9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 AXX v202504-202513 V
  9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 AXX v202504-202513 V
  9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 GXX v202504-202513 V
  9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 GXX v202504-202513 V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 AXX v202504-202513 V
  LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 GXX v202504-202513 V
  919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G1F v202504-202523
  919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G1N v202504-202523
  919G44 Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1F v202504-202523
  919G45 Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G1F v202504-202523
  923G12 Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7.5 G1N v202504-202523
  923G13 Idrott och hälsa: Motorik och lek 7.5 G1N v202504-202523
  9FVG16 Matematik för grundlärare F-3 15 G1N v202504-202523
  9FVG17 Matematik för grundlärare 4-6 15 G1N v202504-202523
  9FVG24 Geografi årskurs 4-6 7.5 G1N v202504-202523
  9FVG25 Samhällskunskap årskurs 4-6 7.5 G1N v202504-202523
  9FVG32 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (16-30 hp) 15 G1F v202504-202523
  9FVG33 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (16-30 hp) 15 G1F v202504-202523
  9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 G2F v202504-202523 V
  9ULV01 Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan 15 GXX v202504-202523 V
  9ULV02 Svenska språket i tal och skrift för utländska lärare 15 GXX v202504-202523
  9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 GXX v202504-202523 V
  9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 GXX v202504-202523 V
  9FVG14 Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3 7.5 G1N v202514-202523
  9FVG15 Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6 7.5 G1N v202514-202523
  9FVG31 Litteraturdidaktik i modersmålsundervisning 7.5 G1N v202514-202523
  9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 GXX v202514-202523 V
  9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 AXX v202514-202523 V
  9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 AXX v202514-202523 V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 GXX v202514-202523 V
  9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 AXX v202514-202523 V
  9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 AXX v202514-202523 V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 AXX v202514-202523 V
  9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 AXX v202514-202523 V
  LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 GXX v202514-202523 V

  Termin 2 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G1F
  919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G1N
  919G44 Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1F
  919G45 Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G1F
  923G14 Idrott och hälsa: Boll och dans 7.5 G1N
  923G15 Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7.5 G1N
  9FVG06 Matematikdidaktik åk F-3 15 G1N
  9FVG07 Matematikdidaktik åk 4-6 15 G1N
  9FVG08 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7.5 G1N
  9FVG09 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7.5 G1N
  9FVG10 Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 7.5 G1N
  9FVG11 Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 7.5 G1N
  9FVG22 Historia årskurs 4-6 7.5 G1N
  9FVG23 Religionskunskap årskurs 4-6 7.5 G1N
  9FVG26 Språkdidaktik för modersmålslärare 7.5 G1N
  9FVG27 Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan 7.5 G1N
  9FVG28 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (1-15 hp) 15 G1N
  9FVG29 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (1-15 hp) 15 G1N
  9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 AXX
  9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 AXX
  9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 AXX
  9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 G2F
  9ULV01 Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan 15 GXX V
  9ULV02 Svenska språket i tal och skrift för utländska lärare 15 GXX
  9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 GXX
  9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 GXX
  9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 GXX
  9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 GXX
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 GXX
  9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 AXX
  9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 AXX
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 AXX
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 AXX
  9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 AXX
  LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 GXX
  LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 GXX

  Termin 3 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G1F
  919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G1N
  919G44 Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1F
  919G45 Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G1F
  923G12 Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7.5 G1N
  923G13 Idrott och hälsa: Motorik och lek 7.5 G1N
  9FVG12 Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7.5 G1N
  9FVG13 Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7.5 G1N
  9FVG14 Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3 7.5 G1N
  9FVG15 Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6 7.5 G1N
  9FVG16 Matematik för grundlärare F-3 15 G1N
  9FVG17 Matematik för grundlärare 4-6 15 G1N
  9FVG24 Geografi årskurs 4-6 7.5 G1N
  9FVG25 Samhällskunskap årskurs 4-6 7.5 G1N
  9FVG30 Flerspråkighet - lärande och utveckling 7.5 G1N
  9FVG31 Litteraturdidaktik i modersmålsundervisning 7.5 G1N
  9FVG32 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (16-30 hp) 15 G1F
  9FVG33 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (16-30 hp) 15 G1F
  9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 GXX V
  9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 AXX V
  9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 AXX V
  9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 AXX V
  9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 AXX V
  9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 AXX V
  9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 G2F V
  9ULV01 Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan 15 GXX V
  9ULV02 Svenska språket i tal och skrift för utländska lärare 15 GXX
  9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 GXX V
  9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 GXX V
  9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 GXX V
  9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 GXX V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 GXX V
  9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 AXX V
  9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 AXX V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 AXX V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 AXX V
  9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 AXX V
  LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 GXX V
  LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 GXX V

  Termin 4 HT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G1F
  919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G1N
  919G44 Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1F
  919G45 Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G1F
  923G14 Idrott och hälsa: Boll och dans 7.5 G1N
  923G15 Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7.5 G1N
  9FVG06 Matematikdidaktik åk F-3 15 G1N
  9FVG07 Matematikdidaktik åk 4-6 15 G1N
  9FVG08 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7.5 G1N
  9FVG09 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7.5 G1N
  9FVG10 Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 7.5 G1N
  9FVG11 Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 7.5 G1N
  9FVG22 Historia årskurs 4-6 7.5 G1N
  9FVG23 Religionskunskap årskurs 4-6 7.5 G1N
  9FVG26 Språkdidaktik för modersmålslärare 7.5 G1N
  9FVG27 Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan 7.5 G1N
  9FVG28 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (1-15 hp) 15 G1N
  9FVG29 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (1-15 hp) 15 G1N
  9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 AXX
  9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 AXX
  9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 AXX
  9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 G2F
  9ULV01 Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan 15 GXX
  9ULV02 Svenska språket i tal och skrift för utländska lärare 15 GXX
  9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 GXX
  9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 GXX
  9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 GXX
  9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 GXX
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 GXX
  9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 AXX
  9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 AXX
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 AXX
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 AXX
  9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 AXX
  LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 GXX
  LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 GXX