Utländska lärares vidareutbildning, ULV, 120 hp

Foreign teacher training, ULV, 120 credits

L7ULV

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Lärarlegitimation alternativt svensk lärarexamen.

Studietakt

Helfart

Inledning

Komplett utbildningsplan hittar du här:

https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Förkunskapskrav

Minst en 2-årig utländsk lärarexamen på eftergymnasial nivå​, samt

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller Svenska B/Svenska som andraspråk B eller motsvarande t ex språktestet TISUS.

De individuella studierna får som mest omfatta 120 hp.

    Examensbenämning på svenska

    Lärarlegitimation alternativt svensk lärarexamen.

    Termin 2 VT 2017

    Termin 3 HT 2017

    Termin 4 VT 2018