Utländska lärares vidareutbildning, ULV, 120 hp

Foreign teacher training, ULV, 120 credits

L7ULV

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Lärarlegitimation alternativt svensk lärarexamen.

Studietakt

Halvfart

Förkunskapskrav

Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå 

eller 

minst en 2-årig utländsk avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt skolämne

samt

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

eller

Svenska B/Svenska som andraspråk B eller motsvarande t ex språktestet TISUS.

De individuella studierna får som mest omfatta 120 hp.

  Examensbenämning på svenska

  Lärarlegitimation alternativt svensk lärarexamen.

  Termin 1 HT 2020

  Termin 2 VT 2021

  Termin 3 HT 2021

  Termin 4 VT 2022

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202204-202213 V
  9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202204-202213 V
  9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202204-202213 V
  9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202204-202213 V
  9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202204-202213 V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202204-202213 V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202204-202213 V
  LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202204-202213 V
  9FVG16 Matematik för grundlärare F-3 15 G1X v202204-202223
  9FVG17 Matematik för grundlärare 4-6 15 G1X v202204-202223
  9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202204-202223 V
  9ULV01 Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan 15 G1X v202204-202223 V
  9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202204-202223 V
  9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202204-202223 V
  9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 G2X v202214-202223 V
  9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202214-202223 V
  9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202214-202223 V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202214-202223 V
  9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202214-202223 V
  9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202214-202223 V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202214-202223 V
  9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202214-202223 V
  LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202214-202223 V