Utländska lärares vidareutbildning, ULV, 120 hp

Foreign teacher training, ULV, 120 credits

L7ULV

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

 • Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå  eller  minst en 2-årig utländsk avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt skolämne.   
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller Svenska B/Svenska som andraspråk B eller motsvarande t ex språktestet TISUS De individuella studierna får som mest omfatta 120 hp.

  Examensbenämning på svenska

  Ämneslärarexamen

  Termin 1 HT 2021

  Termin 2 VT 2022

  Termin 3 HT 2022

  Termin 4 VT 2023