Utländska lärares vidareutbildning, ULV, 120 hp

Foreign teacher training, ULV, 120 credits

L7ULV

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Lärarlegitimation alternativt svensk lärarexamen.

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Minst en 2-årig utländsk lärarexamen på eftergymnasial nivå​ 

samt

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

eller

Svenska B/Svenska som andraspråk B eller motsvarande t ex språktestet TISUS.

De individuella studierna får som mest omfatta 120 hp.

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

    Från och med hösten 2019 är även de som har en utländsk examen i ett skolämne behöriga.

Examensbenämning på svenska

Lärarlegitimation alternativt svensk lärarexamen.

Termin 1 HT 2019

Termin 2 VT 2020

Termin 3 HT 2020

Termin 4 VT 2021