Utländska lärares vidareutbildning, ULV, 120 hp

Foreign teacher training, ULV, 120 credits

L7ULV

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller lärarexamen.

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

 • Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå  eller  minst en 2-årig utländsk avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt skolämne.
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller Svenska B/Svenska som andraspråk B eller motsvarande t ex språktestet TISUS.

De individuella studierna får som mest omfatta 120 hp.

  Examensbenämning på svenska

  Förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller lärarexamen.

  Termin 1 VT 2022

  Termin 2 HT 2022

  Termin 3 VT 2023

  Termin 4 HT 2023

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  9FVG10 Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 7.5 G1X v202334-202343
  9FVG11 Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 7.5 G1X v202334-202343
  9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202334-202343
  9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202334-202343
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202334-202343
  9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202334-202343
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202334-202343
  LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202334-202343
  919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X v202334-202403
  919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X v202334-202403
  919G44 Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G2X v202334-202403
  919G45 Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X v202334-202403
  923G14 Idrott och hälsa: Boll och dans 7.5 G1X v202334-202403
  923G15 Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7.5 G1X v202334-202403
  9FVG06 Matematikdidaktik åk F-3 15 G1X v202334-202403
  9FVG07 Matematikdidaktik åk 4-6 15 G1X v202334-202403
  9FVG22 Historia årskurs 4-6 7.5 G1N v202334-202403
  9FVG23 Religionskunskap årskurs 4-6 7.5 G1N v202334-202403
  9FVG29 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (1-15 hp) 15 G1N v202334-202403
  9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202334-202403
  9ULV01 Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan 15 G1X v202334-202403
  9ULV02 Svenska språket i tal och skrift för utländska lärare 15 G1X v202334-202403
  9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202334-202403
  9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202334-202403
  9FVG08 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7.5 G1X v202344-202403
  9FVG09 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7.5 G1X v202344-202403
  9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202344-202403
  9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202344-202403
  9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202344-202403
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202344-202403
  9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202344-202403
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202344-202403
  9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202344-202403
  LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202344-202403