Utländska lärares vidareutbildning, ULV, 120 hp

Foreign teacher training, ULV, 120 credits

L7ULV

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller lärarexamen.

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

 • Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå  eller  minst en 2-årig utländsk avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt skolämne.
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller Svenska B/Svenska som andraspråk B eller motsvarande t ex språktestet TISUS.

De individuella studierna får som mest omfatta 120 hp.

  Examensbenämning på svenska

  Förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller lärarexamen.

  Termin 1 VT 2022

  Termin 2 HT 2022

  Termin 3 VT 2023

  Termin 4 HT 2023