Utländska lärares vidareutbildning, ULV, 120 hp

Foreign teacher training, ULV, 120 credits

L7ULV

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Lärarlegitimation alternativt svensk lärarexamen.

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Minst en 2-årig utländsk lärarexamen på eftergymnasial nivå​ 

samt

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

eller

Svenska B/Svenska som andraspråk B eller motsvarande t ex språktestet TISUS.

De individuella studierna får som mest omfatta 120 hp.

  Examensbenämning på svenska

  Lärarlegitimation alternativt svensk lärarexamen.

  Termin 1 VT 2018

  Termin 2 HT 2018

  Termin 3 VT 2019

  Termin 4 HT 2019