VAL II - vidareutbildning av lärare, 120 hp

VAL II - Professional Qualification Course for Teachers, 120 credits

L7VA2

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Lärarexamen

Studietakt

Halvfart

Förkunskapskrav

Behörighet att antas är den som:
- är anställd som lärare hos en skolhuvudman (kommun, landsting eller friskola)
- och har tidigare högskoleutbildning och yrkeserfarenhet som lärare i sådan omfattning att lärarexamen kan uppnås inom projektets totala ram max 120 högskolepoäng.

  Examensbenämning på svenska

  Lärarexamen

  Utbildningsplan

  Komplett utbildningsplan hittar du här:

  https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

  Termin 6 VT 2018

  Termin 7 HT 2018

  Termin 8 VT 2019